นโยบายความเป็นส่วนตัว

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” คลังความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย อาคาร วิชาชีพและงานบริการที่เกี่ยวข้อง

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเว็บไซต์  เราห่วงใยเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านและต้องการให้ท่านคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชม “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ อาทิเช่น

อีเมล์แอดเดรส (Email Address)

ชื่อ (Name)

ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)

หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านสมัคร/ลงทะเบียน เพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น

เพศ (Sex)

อายุ (Gender)

ความชอบ (Favorites)

ความสนใจ (Interests) เป็นต้น

เว็บไซต์ของเรา ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่ง “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมเป็นข้อมูล

วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

ประเภทของการสืบค้น

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องที่แท้จริงของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

หมายเลขไอพี (IP Address)

ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

เวลาที่เข้าเยี่ยมชม (Access Time)

เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website)

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล หรือมีวิธีดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เนื่องจาก “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ไม่สามารถรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นๆได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฎิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้  แต่อย่างไรก็ตาม “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ขอแนะนำทุกท่านที่ใช้บริการมีความระมัดระวังในการส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรา เนื่องจากไม่มีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใดมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทุกครั้ง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อการใช้บริการ เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา และหรือข้อมูลการบริการอื่น ๆ เพื่อส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเรา

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาระบบการใช้งาน เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” จะทำสัญญากับหน่วยงานที่ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด”

แต่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความตายแก่บุคคลหรือเพื่อป้องกันองค์กร พนักงาน หรือผู้ใช้รายอื่นๆ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจจับ ป้องกัน หรือประเมินสแปมมัลแวร์ หลอกลวง ละเมิด กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยหรือมีข้อสงสัยทางเทคนิค

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา  เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนด  ถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฎิบัติตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลอื่นๆของท่าน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือการใช้บริการจากเรา

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด”  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของเรา อย่างชัดเจน

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกสัปดาห์

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย

“บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมอื่นใด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ “บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด” ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท เพ้นท์-ฮาร์ดแวร์ ดอทคอม จำกัด

เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 166 แยก 1

 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart