เครื่องขัดเงา PE-2100 เครื่องสามารถปรับควมเร็วได้ทั้งรอบต่ำและรอบสูง ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน