Delight Alkali Resistance for Interior I-2222

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างดีไลท์ ไอ-2222 สำหรับภายใน ทาง่าย ลื่นแปรง

สีรองพื้นกันด่าง ที่ทาง่าย ลื่นแปรง มีเนื้อเยอะ จบงานไว

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Delight Alkali Resistance for Interior I-2222

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างดีไลท์ ไอ-2222 สำหรับภายใน ทาง่าย ลื่นแปรง

คุณสมบัติ

สีรองพื้นปูนใหม่ (สูตรน้ำ)
เกรด Special Standard
พื้นที่การทา 35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว

คุณสมบัติ

  • ผลิตจากสารอะคริลิกพิเศษที่มีความคงทนเป็นต่อความเป็นด่าง
  • ไม่ผสมสารปรอท และสารตะกั่ว
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart