สีโป๊ว JO-MAR

Add your review

สีโป๊ว Jo-Mar Glazing Putty

เป็นสีโป้วแล็คเกอร์แห้งเร็ว  ใช้โป้วเก็บรอยตามมดเล็กๆ ใช้ใด้ดีกับสีอะครีลิคและสีชนิดอื่นๆ ป้องกันการกัดเซาะของน้ำได้ดี

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

สีโป๊ว Jo-Mar Glazing Putty

เป็นสีโป้วแล็คเกอร์แห้งเร็ว  ใช้โป้วเก็บรอยตามมดเล็กๆ ใช้ใด้ดีกับสีอะครีลิคและสีชนิดอื่นๆ ป้องกันการกัดเซาะของน้ำได้ดี

ปริมาณสุทธิ 1 ก.ก.

 

เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart