น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน

เป็นน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า สำหรับทาบนคอนกรีตหรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก ซึ่งเมื่อทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์ชิลด์ ดูลาคลีน จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน กับพื้นผิวดีขึ้น เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีตหรือปูนฉาบ ที่มีการทาสีมาแล้ว ภายในอาคาร

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน

เป็นน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า สำหรับทาบนคอนกรีตหรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก ซึ่งเมื่อทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์ชิลด์ ดูลาคลีน จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน กับพื้นผิวดีขึ้น เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีตหรือปูนฉาบ ที่มีการทาสีมาแล้ว ภายในอาคาร

เกรดสี: Ultra Premium

 คุณสมบัติ

            • เสริมการยึดเกาะ ยืดอายุการใช้งาน
            • กลิ่นอ่อน เข้าอยู่ได้หลังทาเสร็จ
            • สูตรน้ำ ปลอดภัยจากสารระเหย•เสริมการยึดเกาะ ยืดอายุการใช้งาน
            • กลิ่นอ่อน เข้าอยู่ได้หลังทาเสร็จ
            • สูตรน้ำ ปลอดภัยจากสารระเหย

 การใช้งาน

 เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีตหรือปูนฉาบ ที่มีการทาสีมาแล้ว ภายในอาคาร

 ระบบการทาสี

            1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง
            2. ทำความสะอาดสีเดิมทีี่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
            3. ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน 1 เที่ยว
            4. ทาสีน้ำซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน ออกซิเจนพลัส จำนวน 2 เที่ยว

 

น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน
น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart