V coat สีโป๊วเหลือง V-COAT 2K Poly Putty 3.7 กก+น้ำยาโป้วเหลือง

Add your review

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

V coat สีโป๊วเหลือง V-COAT 2K Poly Putty 3.7 กก+น้ำยาโป้วเหลือง

ขนาด 3.7 กก.
ใช้สำหรับโป้วบาง เก็บรายละเอียด
กลบรอยเส้นกระดาษทรายได้ดี

การใช้งาน
ผสมสีโป๊วและตัวเร่ง ในอัตราส่วน 100:2 ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากการผสมเสร็จ ต้องใช้ให้หมด ขัดกระดาษทรายใน 1 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง
ควรเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 25 องศา หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกแสงแดด ความร้อน เปลวไฟ

สินค้าเป็นล็อตใหม่เสมอ
ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าจัดส่ง

V coat สีโป๊วเหลือง V-COAT 2K Poly Putty 3.7 กก+น้ำยาโป้วเหลือง
V coat สีโป๊วเหลือง V-COAT 2K Poly Putty 3.7 กก+น้ำยาโป้วเหลือง
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart