เวเบอร์ พริม คอนกรีต

เวเบอร์.พริม คอนกรีต เป็นน้ำยาใช้ผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับทาเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะเป็นพิเศษ ตามลักษณะงาน เช่น

 • ใช้ทาก่อนงานฉาบผนังและเสาคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป
 • ใช้ทาบนสีทาบ้านหรือสีรองพื้นปูนใหม่ก่อนฉาบสกิมโค้ท เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับสกิมโค้ท
 • ใช้ทาก่อนงานเทพื้น เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนทรายปรับระดับ คอนกรีตใหม่ ทรายและ กรวดล้าง และงานหินขัด ทำให้รับน้ำหนักและรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต
 • ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
 • ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ และค่าแรง
 • ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • ทดแทนการทำสลัดดอก
 • ช่วยให้คุณประหยัด 5 เท่า(*)
  • (*)เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

เวเบอร์ พริม คอนกรีต

น้ำยาทาผนังและเสาคอนกรีต ทั้งพรีคาส และหล่อใน

เวเบอร์.พริม คอนกรีต เป็นน้ำยาใช้ผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับทาเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะเป็นพิเศษ ตามลักษณะงาน เช่น

 • ใช้ทาก่อนงานฉาบผนังและเสาคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป
 • ใช้ทาบนสีทาบ้านหรือสีรองพื้นปูนใหม่ก่อนฉาบสกิมโค้ท เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับสกิมโค้ท
 • ใช้ทาก่อนงานเทพื้น เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนทรายปรับระดับ คอนกรีตใหม่ ทรายและ กรวดล้าง และงานหินขัด ทำให้รับน้ำหนักและรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต
 • ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
 • ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ และค่าแรง
 • ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • ทดแทนการทำสลัดดอก
 • ช่วยให้คุณประหยัด 5 เท่า(*)
  • (*)เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต

จุดเด่น

 • ทดแทนการทำสลัดดอก ทำให้ประหยัดกว่าเดิม 5 เท่า*
  • (*) เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์.พริม คอนกรีต
 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

 • ผนัง เสา และพื้นคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ หรือสีทาบ้าน

ข้อแนะนำ

 • ควรผสม เวเบอร์.พริม คอนกรีต กับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้แปรงสลัดน้ำ หรือลูกกลิ้งทาได้ โดยการใช้ลูกกลิ้งจะทำให้งานเสร็จเร็วกว่าและประหยัดมากขึ้น
เวเบอร์ พริม คอนกรีต
เวเบอร์ พริม คอนกรีต
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart