เวเบอร์ ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป ราคาประหยัด

 • หมาะสำหรับปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำบนพื้นและผนังซีเมนต์
 • ใช้งานง่าย สะดวก
 • กาวเหนียวติดแน่น
 • เพิ่มะยะเวลาเปิดหน้าปูน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
 • เหมาะกับงานโครงการขนาดกลางที่ปูกระเบื้องทั่วไป

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

เวเบอร์ ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป ราคาประหยัด (20 กก.)

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป ราคาประหยัด

 • หมาะสำหรับปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำบนพื้นและผนังซีเมนต์
 • ใช้งานง่าย สะดวก
 • กาวเหนียวติดแน่น
 • เพิ่มะยะเวลาเปิดหน้าปูน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
 • เหมาะกับงานโครงการขนาดกลางที่ปูกระเบื้องทั่วไป

บริเวณที่ใช้งาน

 • พื้นและผนัง
 • ภายใน
 • บริเวณทั่วไป ห้องรับแขก ห้องนอน อื่นๆ (กระเบื้องดูดซึมน้ำ)

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ทนต่ออุณหภูมิ -10ºC ถึง +60ºC
 • สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องในแนวตั้งได้ 15 กก. ต่อ ตร.ม.
 • การยึดเกาะในที่แห้ง มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะในที่เปียก มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 10 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 6 มม.ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

Specification: เวเบอร์ ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

ขนาด

1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน

เวเบอร์ ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
เวเบอร์ ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart