เวเบอร์ ไทล์ โน สเตน

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง

คุณสมบัติเด่น

ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
ปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

เวเบอร์ ไทล์ โน สเตน ปูนกาว ตุ๊กแก กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องป้องกันคราบขาว

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง

คุณสมบัติเด่น

ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
ปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง

รายละเอียดทั้งหมด :

บริเวณที่ใช้งาน

 • พื้นและผนัง
 • ภายในและภายนอก
 • เหมาะสำหรับปูกระเบื้อง หินกาบ และหินธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อปูกระเบื้องสีเข้ม บริเวณภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น น้ำพุ น้ำล้น ป้ายโรงแรม เสา บันได ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบขาวบนกระเบื้อง

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 • กรณีปูกระเบื้องบนผนังภายนอกสูงกว่า 8 ม. ใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนผิวที่มีกระเบื้องเดิมและสี  ใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เกรส หรือ เวเบอร์.ไทล์ 2-อิน-1 หรือ เวเบอร์.ไทล์ แม็กซ์ หรือ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนไม้และไม้อัดซีเมนต์ ใช้ น้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม 2 แล้วตาม
  ด้วย กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนอิฐมวลเบาโดยไม่ต้องฉาบ ใช้กาวซีเมนต์มวลเบาฝุ่นไม่ฟุ้ง เวเบอร์.ไทล์ แม็กซ์
 • กรณีปูกระเบื้องบนปูนฉาบยิปซัมและแผ่นยิปซัมบอร์ด ใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ หรือกาวเหลว เวเบอร์.ฟิกซ์ พลัส (สำหรับพื้นที่บริเวณเปียกชื้น)  หรือกาวเหลว เวเบอร์.ฟิกซ์ โปร (สำหรับพื้นที่ส่วนแห้ง)
 • กรณีปูกระเบื้องบนพื้นผิวโลหะ พลาสติก ใช้กาวเหลว เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่

 ส่วนประกอบ

 • ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ซีเมนต์เทา ทรายคัดพิเศษ สารปรุงแต่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่นเมื่อเป็นผง 1.4 กรัม/ซม.3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที
  • หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 ถึง 30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 15 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 10 มม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • สำหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับปกติ
 • สำหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวโดยขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออก แล้วปูใหม่ กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออกให้หมด
 • ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การซึมซับน้ำสูง) จำเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 • ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วันต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
 • สำหรับพื้นผิวเดิมที่ต้องการปูกระเบื้อง เช่น พื้นกระเบื้องเดิม : แนะนำให้ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง ให้ปราศจากคราบสกปรกก่อนปูกระเบื้อง
 • สำหรับพื้นผิวที่สามารถโก่งตัว เช่น ยิปซัมบอร์ด: ควรตีโครงและยึดสกรูทุกๆ 900 ตร.ซม. (30 x 30 ซม.)

การเตรียมกระเบื้อง

 • ห้ามนำกระเบื้องมาแช่น้ำ เพราะจะทำให้การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง
 • ถ้ากระเบื้องเปียกหรือชื้น ต้องผึ่งให้กระเบื้องแห้ง ก่อนปูกระเบื้อง
 • ทำความสะอาดกระเบื้อง เช่น ฝุ่นละออง ผงปูน ที่ติดอยู่ตามกระเบื้องออกให้หมด

 การเตรียมกาว

 • ใส่น้ำสะอาด 5 ลิตร อุณหภูมิของน้ำปกติ (ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) ลงในถังน้ำที่เตรียมไว้
 • ค่อยๆ ใส่กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน 20 กก. ลงในน้ำ ขณะเดียวกัน คนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสม (น้ำ:เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน) คือ
  • 1 : 4 โดยน้ำหนัก
  • หรือกรณีใช้การตวง สัดส่วนคือ 1 : 3 โดยปริมาตร
 • การผสมควรใช้เครื่องปั่นปั่นให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน ควรปั่นที่ความเร็วต่ำ (500 รอบต่อนาที)
 • ในกรณีที่ใช้เกรียงใบโพธิ์ ควรผสมกาวซีเมนต์กับน้ำทีละน้อย เพื่อให้สามารถผสมได้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างทั่วถึง ถ้ากาวซีเมนต์ยังจับตัวเป็นก้อน ต้องคนต่อไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 • หลังจากผสมกาวซีเมนต์ให้เข้ากันดีแล้ว ควรทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนใช้งานเพื่อให้สารเคมีในกาวซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำ
  • ข้อห้าม: ห้ามนำวัสดุอื่นใดมาผสมเพิ่มในกาวซีเมนต์ เพราะจะทำให้เกิดคราบขาวได้ และน้ำที่ใช้ผสมต้องเป็นน้ำสะอาด เพื่อป้องกันคราบเกลือหรือคราบจากน้ำสกปรก

วิธีการใช้งาน

 • ปาดกาวซีเมนต์บางส่วนลงบนพื้นผิวด้วยเกรียงใบโพธิ์หรือเกรียงหวี และใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นทางยาวบนพื้นผิว 1 ถึง 2 ตร.ม. แล้วเกลี่ยให้ทั่ว ความหนาตามร่องของเกรียงหวีที่ใช้ เพื่อเป็น การควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ที่ใช้ให้สม่ำเสมอ (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)
 • สำหรับพื้น : ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
 • สำหรับผนัง : ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์เป็นแนวนอน (ตามรูป) บนพื้นผิว
 • การปูกระเบื้องด้วยเกรียงหวีจะทำให้ปริมาณกาวซีเมนต์แทรกซึมตามผิวกระเบื้องและพื้นผิวได้ดี (% transfer) กว่าการใช้เกรียงใบโพธิ์
 • ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 25 x 25 ซม. (10 x 10 นิ้ว) ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่วเล็กน้อย เพื่อแน่ใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวอย่างทั่วถึงและไม่มีช่องอากาศว่างเหลืออยู่เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ
 • ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์และกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์ที่แผ่นกระเบื้องกดทับประสานกันอย่างทั่วถึง เว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่น เพื่อให้เป็นร่องยาแนว (อย่างน้อย 2 มม.)
 • กรณีที่กาวซีเมนต์ล้นขึ้นมาที่ร่องยาแนว ควรเช็ดออกเพื่อรักษาช่องของร่องยาแนวไว้ ถ้าแผ่นกระเบื้องเลอะกาวซีเมนต์ ควรเช็ดออกด้วยฟองน้ำหมาดๆ ขณะที่กาวซีเมนต์ยังเปียกอยู่
 • หากต้องการจัด หรือปรับตำแหน่งกระเบื้องเมื่อปูเสร็จด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ โน สเตน สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นภายใน 15 นาที ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้งสนิท
 • ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการยาแนวด้วย ยาแนวป้องกันคราบขาว เวเบอร์.คัลเลอร์ โน สเตน

ข้อแนะนำสำหรับการปูกระเบื้อง

 • ควรหลีกเลี่ยงการป้ายกาวซีเมนต์ใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ (ซาลาเปา) ดังภาพ เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาวซีเมนต์ เมื่อมีแสงแดดโดยตรง หรือพื้นผิวที่ร้อนจัด

 ข้อแนะนำสำหรับการยาแนว

 • การรักษาเส้นยาแนวให้เป็นเส้นตรง ควรใช้พลาสติก เป็นรูปกากบาท (spacer) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้อง (ดังภาพ) ขนาดความกว้างของพลาสติกที่ใช้ (กากบาท) คือ ความกว้างของร่องยาแนว
 • เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง ขณะที่มีการสัญจรบนพื้นผิว ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 1.5 มม. สำหรับงานผนัง และอย่างน้อย 3 ถึง 20 มม. สำหรับงานพื้น
 • ในกรณีที่เป็นกระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องที่มีรูพรุน ก่อนยาแนวควรปกป้องกระเบื้องด้วย เวเบอร์.คลิน เท็ค เพื่อป้องกันไม่ให้คราบสีของยาแนวเปื้อนพื้นผิวของกระเบื้อง
 • สำหรับบริเวณห้องน้ำและห้องครัว ควรใช้ยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ หรือใช้น้ำยาปกป้องร่องยาแนว เวเบอร์.คลิน เจ ซี อาร์ ทาทับหลังจากยาแนวด้วย เวเบอร์.คัลเลอร์ คลาสสิค เพื่อช่วยปกป้องร่องยาแนวจากคราบสกปรกและราดำ เช่น คราบสบู่ คราบน้ำมัน

 อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

Specification: เวเบอร์ ไทล์ โน สเตน

ขนาด

ขาว ลัง, เทา ลัง

เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart