Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ดินสอพองผง ใช้สำหรับอุดโป้งานไม้

ใช้ในงานไม้ ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ อุดโป้ รอยห่าง รอยหัวตะปู หรือรอยชำรุดของไม้ ก่อนลงสีรองพื้น หรือสีจริงใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Specification: ดินสอพองผง ใช้สำหรับอุดโป้งานไม้

SIZE/ขนาด

1 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว

ดินสอพองผง ใช้สำหรับอุดโป้งานไม้
ดินสอพองผง ใช้สำหรับอุดโป้งานไม้
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart