พียูโฟม สเปรย์อเนกประสงค์ชนิดขยายตัว “TOA” 750 ML. โฟมโพลียูรีเทน ขยายตัวส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ทีโอเอ พียูโฟม สเปรย์
โฟมโพลียูรีเทน ขยายตัวส่วนผสมเดียว พร้อม ใช้งาน ปราศจากสาร ซีเอฟซี/Hซีเอฟซี ที่ทาลายชั้นบรรยากาศ

ชนิดของฟิล์มสี
Cream

ขนาดบรรจุ
750 ML.

งานปิดช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว ขยายตัวได้ 40 เท่า (ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก)
-ยึดเกาะได้ดีกับหลากหลายพื้นผิว (ยกเว้น พีอี, พีพี และ พีทีเอฟอี)
-มีค่าฉนวนกันความร้อนและเสียงที่สูง
-มีคุณสมบัติในการปิดช่องว่างได้ดี
-ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ

คงรูปได้ดี ไม่หดตัวหรือขยายตัวภายหลัง
-สเปรย์อเนกประสงค์ชนิดขยายตัวได้รอบถึง 360 องศา
-งานติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง
-ใช้ปิดช่องว่าง โพรง
-ใช้ปิดรอยต่อ ช่องเปิด ในงานหลังคา
-งานสร้างผนังป้องกันเสียง
-ใช้เป็นรอยต่องานฉนวนกันความร้อน และหลังคา
-ใช้เป็นรอยต่องานป้องกันเสียง
-ใช้เป็นรอยต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานห้องเย็น

พียูโฟม สเปรย์อเนกประสงค์ชนิดขยายตัว “TOA” 750 ML. โฟมโพลียูรีเทน ขยายตัวส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน
พียูโฟม สเปรย์อเนกประสงค์ชนิดขยายตัว “TOA” 750 ML. โฟมโพลียูรีเทน ขยายตัวส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart