ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ30 2.6มม. เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กบาง ขายแบ่งเป็นห่อละ 2 กก.

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ลวดเชื่อม KOBE-30 ให้การอาร์คที่รุนแรง และนิ่งเรียบ ทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมากในท่าตั้ง-ลากลง ลวดเชื่อม ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว
สำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ

มาตรฐานอ้างอิง : AWS A5.1 E6013/ TIS: E43 2 R 11

การใช้งาน :

เหมาะสำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กบางๆ, เหล็กแผ่นบางๆในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน :

ลวดเชื่อม KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งให้การอาร์คที่รุนแรง และนิ่งเรียบ ทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมากในท่าตั้ง-ลากลง ลวดเชื่อม ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างบางๆซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง

 

ข้อควรจำในการใช้งาน :

1) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซเรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟเชื่อมมาก, เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ

2) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100 OC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ30 2.6มม. เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กบาง ขายแบ่งเป็นห่อละ 2 กก.
ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ30 2.6มม. เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กบาง ขายแบ่งเป็นห่อละ 2 กก.
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart