ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE RB-26 3.2มม. สำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ (ขนาด 5 กก.)

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

สำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ

มาตรฐานอ้างอิง AWS A5.1 E6013

TIS: E43 2 R 11

การใช้งาน :

สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและ เหล็กแผ่นบางๆในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน :

ลวดเชื่อม RB-26 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถใช้เชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ ถึงแม้จะใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตถึง 5.0 มิลลิเมตร ลวดเชื่อม RB-26 ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ มีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย ทำให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างบางๆซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นและงานโครงสร้างบางๆ เนื่องจากการซึมลึกที่ไม่สูงมากนัก

ข้อควรจำในการใช้งาน :

1) ในการเชื่อมท่าตั้ง-ลากลง ควรให้ปลายลวดเชื่อมแตะกับแผ่นชิ้นงาน ดังแสดงในภาพด้านล่าง

2) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซเรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟเชื่อมมาก, เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของ แสล็กไม่ดีพอ

3) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100 OC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE RB-26 3.2มม. สำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ (ขนาด 5 กก.)
ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE RB-26 3.2มม. สำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ (ขนาด 5 กก.)
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart