ลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE)

ลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE)

 

ลักษณะการนำไปใช้งานของ ลวดหนาม 

  • ใช้ในงานอุตสาหกรรม
  • การเกษตร
  • การปศุสัตว์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE)

ลวดหนาม  (GALVANIZED BARBED WIRE)  ผลิตโดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)  ที่มีชั้นความหนาของแร่สังกะสีประมาณ  40 – 80  g /m2  ทำให้ลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)  มีลักษณะผิวเรียบ ปราศจากรอยตำหนิ  และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม  ทนทานต่อการกัดกร่อน  ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร โดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   2 เส้นพันกันเป็นเส้นหลักแล้วนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   มาพันเป็นเกลียวหนาม 4  หนาม หุ้มเส้นหลัก โดยเว้นช่วงระยะห่างระหว่างเกลียวหนามทุก ๆ  3”  เท่า ๆ กัน   จึงทำให้ได้ลวดหนาม  (GALVANIZED BARBED WIRE)  ที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพภูมิอากาศ มีความแข็งแรง  มีหนามที่ยาวและแหลมคม  ทางบริษัทฯ สามารถผลิตลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE)  ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   ได้ 4 ขนาดดังนี้

ขนาดลวด เส้นผ่านศูนย์กลาง mm.

#  12 2.65

#  13 2.40

#  14 2.00

#  15 1.80

ลวดหนามมีหลายขนาดและความยาวต่างกัน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ตามความต้องการดังนี้ 

ขนาด     ความยาว 5 kg (m.) 6 kg (m.) 8 kg (m.) 10 kg (m.)

# 12 25 30 40 50

# 13 35 42 56 70

# 14 47 57 76 95

# 15 50 60 80 100

Specification: ลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE)

ขนาด

#12×6 (30 เมตร), #14×6 (57 เมตร), #15×6 (60 เมตร)

เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart