กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ,กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT24 ,LT35

กาวยางคุณภาพเยี่ยม ติดแน่น ติดทน ติดนาน ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมการแห้งกำลังเหมาะกับการใช้งาน ความข้นเหลว ได้สเปกการใช้งาน เนื้อมาก ใช้ได้เนื้องานมาก

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ,กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT24 ,LT35

1. กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ใช้เคมีทินเนอร์เป็นส่วนผสมในการผลิต

กาวยางคุณภาพเยี่ยม,ติดแน่น ติดทน ติดนาน

– ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

– การแห้งกำลังเหมาะกับการใช้งาน

– ความข้นเหลว ได้สเปกการใช้งาน

– เนื้อมาก ใช้ได้เนื้องานมาก

2. กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT24 ใช้พีวีเอ วีเอเอ็ม และน้ำในการผลิต

กาวคุณภาพเยี่ยม สูตรมาตรฐาน,เนื้อมากมีความเหนียว

– ยึดเกาะดีเยี่ยม ใช้งานได้มาก

– ใช้งานได้หลากหลายจากงานจุกจิกถึงระดับอุตสาหกรรม

– มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้เหมาะกับงาน

– กาวมีอายุใช้งานที่ยาวนาน

3. กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT35 ใช้พีวีเอ วีเอเอ็ม และน้ำในการผลิต

กาวคุณภาพเยี่ยม สูตรเนื้อข้น,การยึดเกาะดีเยี่ยม

– เนื้อมาก ใช้ได้พื้นที่มาก

– ใช้งานได้หลากหลาย

– มีความคงทน

– กาวใช้ไม่หมด เก็บไว้ได้นานวัน

การใช้งานสินค้า

1. กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ใช้เคมีทินเนอร์เป็นส่วนผสมในการผลิต

เหมาะสำหรับ ติดแผ่นโฟเมก้า แผ่นพลาสติก หนัง กระเบื้อง ไม้ รวมทั้งวัสดุผิวหยาบทั่วไป

2. กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT24 ใช้พีวีเอ วีเอเอ็ม และน้ำในการผลิต

หมาะสำหรับ อุตสาหกรรมดอกไม้กระดาษ อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ งานไม้วงกบประตูหน้าต่าง งานปาร์เก้ หัตถกรรมไม้ชุมชนโอท็อป เป็นต้น

3. กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT35 ใช้พีวีเอ วีเอเอ็ม และน้ำในการผลิต

เหมาะสำหรับ  งานปูไม้ปาร์เก้ งานพื้นไม้ งานประตู หน้าต่าง งานเพาะไม้เป็นต้น

กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ,กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT24 ,LT35
กาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ,กาวลาเท็กซ์ตราปลาเบ็ด LT24 ,LT35
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart