คลิปก้ามปู : INCH. รุ่น NNMC15Y, NNMC18Y, NNMC20Y, NNMC25Y

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

คลิปก้ามปู : INCH. รุ่น NNMC15Y, NNMC18Y, NNMC20Y, NNMC25Y

คลิปก้ามปู : INCH.

 

รายละเอียดสินค้า

คลิปก้ามปู : INCH.
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNMC15Y Ø 3/8 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
NNMC18Y Ø 1/2 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
NNMC20Y Ø 3/4 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
NNMC25Y Ø 1 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
คลิปก้ามปู : INCH. รุ่น NNMC15Y, NNMC18Y, NNMC20Y, NNMC25Y
คลิปก้ามปู : INCH. รุ่น NNMC15Y, NNMC18Y, NNMC20Y, NNMC25Y
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart