รายละเอียด

ข้อต่อกล่อง : INCH 

ข้อต่อกล่อง INCH NNCN18Y, NNCN15Y

ข้อต่อกล่อง INCH NNCN20Y, NNCN25Y

 

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อกล่อง : INCH
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNCN15Y Ø 3/8 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
NNCN18Y Ø 1/2 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
NNCN20Y Ø 3/4 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง
NNCN25Y Ø 1 100 / 2000 pcs. ขาว / เหลือง