สเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ “TOA” ขนาด 400 CC

Add your review

SKU: N/A

 
ล้างค่า
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

คุณลักษณะ
สีสเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ ผลิตจากซิลิโคนเรซิ่นชนิดพิเศษและผงสีทนความร้อน สามารถ
ทนความร้อนได้สูงถึง 600 ํC สามารถยึดเกาะได้ดีทั้งบนพื้นผิวปูน โลหะ และเหล็ก ไม่แตก หรือ
ลอกล่อน ที่อุณหภูมิสูง

การใช้งาน
สีสเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ เหมาะสําหรับเครื่องจักร ผิวคอนกรีต ชิ้นงานที่เป็นเหล็ก หรือ โลหะ
ที่ต้องการความคงทน เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทของสี ซิลิโคน เรซิ่น
สี สีดํา, สีเงินสว่าง และ สีเงินเมททัลลิค
ระดับความเงา แบบด้าน และ แบบเงา
ความดัน 4 บาร์
จุดวาบไฟ -10 ํC
การปกคลุมพื้นผิว (โดยทฤษฎี) 1.30 ตารางเมตร ต่อ เที่ยว ต่อ กระป๋อง
หมายเหตุ : ค่าการปกคลุมพื้นผิวขึ้นกับสภาวะระหว่างใช้งาน ประสบการณ์ เทคนิคการพ่น
รวมถึงรูปร่างและขนาดกว้าง-ยาว ของวัตถุที่นํามาพ่น
ระยะเวลาแห้ง อุณหภูมิ 25 ํC 30 ํC
แห้งผิว 15 – 20 นาที 10 – 15 นาที
แห้งแข็ง 60 – 70 นาที 45 – 60 นาที
ระยะเวลาแห้งก่อนพ่นทับ อย่างน้อย 10 – 15 นาที 8 – 10 นาที

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไข, คราบนํ้ามัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และ
สิ่งปนเปื้อนต่างๆ
: พื้นผิวที่เป็นชอล์ค หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทําความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
: ทําความสะอาดพื้นผิวด้วยนํ้าและนํ้ายาทําความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้ง
ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
การพ่นสีทับหน้า 1. ก่อนใช้งานควรเขย่ากระป๋อง สีสเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ ประมาณ 2 นาที จนเสียงลูกแก้ว
ดังสมํ่าเสมอและเขย่าเป็นระยะระหว่างพ่น
2. พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร โดยพ่นจากซ้ายไปขวา และ จากบนลงล่าง
(ขึ้นกับความถนัดและประสบการณ์)
3. เที่ยวแรกควรพ่นบางๆ แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 นาที ก่อนพ่นทับเที่ยวที่ 2
วิธีใช้งาน : การพ่น
ข้อแนะนำเวลาปฏิบัติงาน : ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตา ถุงมือ และ ผ้าปิดจมูก
: ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน

การเก็บรักษา
: สินค้าจําเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกําหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บใน
บริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง ต้องเก็บให้พ้นจากแหล่งกําเนิดความร้อนและประกายไฟ
: หลังการใช้งาน ควรปิดฝาให้สนิทและจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า 40 ํC

อายุผลิตภัณฑ์
: 36 เดือน ที่อุณหภูมิ 25 – 30 ํC (นับจากวันที่ผลิต)
ขนาดบรรจุ
: 400 ซีซี ต่อ กระป๋อง

Specification: สเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ “TOA” ขนาด 400 CC

เฉดสี

H53 Metallic Silver, H51 Flat Black

สเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ “TOA” ขนาด 400 CC
สเปรย์ซิลิโคนทนความร้อน โกเบ “TOA” ขนาด 400 CC
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart