รายละเอียด

สังกะสีแผ่นเรียบ

สังกะสีแผ่นเรียบ เบอร์ x กว้าง (ฟุต) x ยาว (ฟุต)
22 x 4 x 8
24 x 4 x 8
26 x 4 x 8
28 x 4 x 8
30 x 4 x 8
28 x 3 x 8
30 x 3 x 8
31 x 3 x 8
33 x 3 x 8
35 x 3 x 6
35 x 3 x 6 (เบา)
35 x 3 x 8 (เบา)