กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์

กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ขายดีอันดับ 1 ในไทย มีสารยึดเกาะพิเศษ กระเบื้องไม่ลื่นไหลเวลาปูบนผนัง มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน ขนาดสูงสุด 60×60 ซม. ทั้งพื้นและผนัง
 • เหนียว ติดแน่น แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า
 • มีสารยึดเกาะพิเศษ กระเบื้องไม่ลื่นไหล
 • สารอินทรีย์ไอระเหยต่ำ(Low VOCs) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป คุณภาพสูง ขายดีอัน

จุดเด่น

 • กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ขายดีอันดับ 1 ในไทย
 • มีสารยึดเกาะพิเศษ กระเบื้องไม่ลื่นไหลเวลาปูบนผนัง
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว :  2 – 10 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย  : 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป

 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
  • มาตรฐาน ≥0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.46 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3
  • มาตรฐาน ≥0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.31 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ EN 1346
  • มาตรฐาน ≥0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.72 N/mm2

มาตรฐานอเมริกา

 • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง  ANSI 118.1 – 2012
  • 7 วัน มาตรฐาน ≥ 14.06 ksc l ผลการทดสอบ 19.9 ksc
  • วัน มาตรฐาน ≥ 3.52 ksc l ผลการทดสอบ 8.1 ksc
  • วัน มาตรฐาน ≥ 10.55 ksc l ผลการทดสอบ 12.6 ksc
  • 28 วัน มาตรฐาน ≥ 10.55 ksc l ผลการทดสอบ 16.7 ksc
  • กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tiles)
  • กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำต่ำ (Porcelain mosaics)
 • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ANSI 118.2 – 2012
  • To glaze wall tiles 7 วัน มาตรฐาน ≥ 10.55 ksc l ผลการทดสอบ 16.4 ksc
  • To porcelain mosaic 7 วัน มาตรฐาน ≥ 7.03 ksc l ผลการทดสอบ 12.9 ksc
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์
เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์
Logo
Shopping cart